مجید سبزه پرور
مجید سبزه پرور
PMP, Prince2

سوابق آکادمیک

 • دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران
 • فوق لیسانس مهندس صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران
 • لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران
 • دارای مدرک بین المللی مدیریت پروژه 2 Prince از OGC
 • دارای مدرک PMP از PMI آمریکا

 

سوابق اجرایی

 • استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج از سال 1375
 • برگزاری بیش از 290 دوره آموزش کنترل پروژه و نرم افزار های مرتبط در موسسات و وزارت خانه ها
 • عضو شورای پژوهش دانشگاه از سال 1386 تا به امروز
 • سابقه مدیریت 3 پروژه اجرایی
 • مدیر عامل و سهامدار شرکت مهندسین مشاور آریسا
 • مدیر انجمن علمی استاندارد ایران