محمد حسین قنوات‌پور
PMP, RMP, PBA

تحصیلات آکادمیک

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد تهران جنوب
 • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد کرج
 • مدرکPMP(Project Management Professional)
 • مدرکRMP(Risk Management Professional)
 • مدرکPBA(Professional Business Analysis)

سوابق حرفه‌ای

 • از سال 1384 1389- -شرکت مهندسان مشاور سازه (تهران رایمند) کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • از سال 1390 تاکنون- گروه مپنا (نیرپارس) – سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه

سوابق آموزشی

 • منتور دوره‌های آمادگی آزمون PMP در آکادمی PMPiran از سال 1396 تاکنون
 • منتور دوره‌های خصوصی آمادگی آزمون PMP در آکادمی PMPiran از سال 1396 تاکنون
 • دوه آمادگی آزمون PMP - شرکت مپنا (نیرپارس)
 • کارگاه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK - شرکت مپنا (نیرپارس)
 • کارگاه مدیریت ریسک - شرکت عملیات و اکتشاف نفت
 • کارگاه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK - شرکت هیدرو کربور دانا
 • دوه آمادگی آزمون PMP - شرکت هیدرو کربور دانا
 • کارگاه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK - مجتمع فنی تهران
 • کارگاه مدیریت ریسک - آکادمی CBS
 • کارگاه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK - نوین پارسیان
 • کارگاه مدیریت ریسک - شرکت فناپ
 • کارگاه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK - توربین های صنعتی غدیر یزد

سازمان‌هایی که استاد در آن‌ها دوره برگزار کرده است