سعید مقدسی
سعید مقدسی
PSPO, PBA, ACP, PMP, PSMI

تحصیلات آکادمیک

دکترای کارآفرینی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی فناوری از دانشگاه تهران
کارشناس مهندسی نرم افزار دانشگاه فنی و حرفه ای–دانشکده شهید شمسی پور تهران
(PSPO(Professional Scrum Product Owner:459314
(PSM(Professional Scrum Master:447511
(ACP(Agile Certified Practitioner, number: 2236686
(PMP(Project Management Professional, number: 4116232

 

سوابق حرفه‌ای

از سال 1393 ت سال 1401 مدیرعامل شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه
از سال 1395 تاکنون رییس هیات مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران
منتور و مدرس رسمی شرکت آمونتیس آلمان (دوره آمادگی آزمون (PMP )
منتور و مدرس رسمی دوره های PSM,PSPO,PMI-ACP
از سال 1389 تا 1393 مدیر بازرگانی هولدینگ بهپرداز جهان
از سال 1380 تا 1389 مدیر فروش و بازاریابی شرکت پارس سگال