مهدی جلیلی
PMP

تحصیلات آکادمیک

  • کارشناسی عمران .دانشگاه شهید رجایی تهران
  • مدرک PMP (Project Management Professional) از PMI

 

سوابق حرفه‌ای

  • شرکت سپهر بستر . معاونت فنی و مدیر پروژه از سال 1388 تاکنون
  • شرکت کشش . معاون کارگاه و سرپرست دفتر فنی
  • شرکت مهندسین مشاور بهران ترافیک . مدیر پروژه و طراح سیویل
  • مهندسین مشاور پی سنگ . سرپرست کارگاه مطالعات ژئوتکنیک
  • مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران . کارشناس آزمایشگاه و
  • مدیر پروژه آزمایش های مکانیک خاک ، بتن و آسفالت

مطالب نوشته شده