مهدی معین
مهدی معین
PMP, PBA, PfMP, SAFe, IPMA-D, PSMI

تحصیلات آکادمیک

 • DBA کارآفرینی از دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد قزوین
 • مدرک (Project Management Professional, number: 1366524) PMP®
 • مدرک (Professional Business Analysis, number: 2214727) PBA®
 • مدرک PfMP (Portfolio Management Professional, number: 3009191)®
 • مدرک (Professional Scrum Master) PSM1®
 • مدرک SAFe® 5 Scrum Master
 • مدرک IPMA-D, number: IR D-0800

 

سوابق حرفه‌ای

 • مدیرعامل، مشاور، مدرس شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران (PMPiran) (از سال 1390 تاکنون)
 •  منتور و مدرس رسمی شرکت آمونتیس (دوره‌های آمادگی آزمون PMP)
 •  مشاور مدیریت پروژه، تحلیل کسب و کار و استقرار سیستم‌های مدیریت در سازمان‌های خصوصی و دولتی
 •  مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای
 •  سرممیز/ ممیز استاندارد 9001 ISO

سازمان‌هایی که استاد در آن‌ها دوره برگزار کرده است


مطالب نوشته شده