جایزه ملی مدیریت پروژه؛ چگونه پروژه برتر ایران انتخاب می شود؟

جایزه ملی مدیریت پروژه

انجمن ملی مدیریت پروژه ایران این روزها در حال جمع آوری اظهارنامه های پروژه ها، برای انتخاب هفتمین جایزه برترین پروژه ایران است. از همین رو در این مقاله به تاریخچه و نحوه انتخاب برندگان این جایزه پرداخته ایم.

تاریخچه

اولین جایزه مدیریت پروژه در عرصه جهانی در سال 1997 جهت عملکرد پروژه های کشور آلمان توسط انجمن مدیریت پروژه آن کشور بر اساس مدل PEM -Project Excellence Model اعطا گردید. در سال 2002 این جایزه به جایزه بین المللی مدیریت پروژه تغییر نام یافت و عنوان یکی از مهترین رویدادهای حوزه مدیریت پروژه را به خود اختصاص داد.

در راستای این حرکت فراگیر نمایندگان انجمن بین المللی مدیریت پروژه در کشور های مختلف، عهده دار سازماندهی جایزه ملی تعالی پروژه در کشور خود و با رویکردی مشابه جایزه بین المللی مدیریت پروژه و بر اساس شرایط مدون شده این جایزه شدند. از این رو انجمن مدیریت پروژه ایران که در سال 1384 تاسیس گردید، از سال 1387 به عضویت دائم IPMA  درآمده و هم اکنون به عنوان یکی از اعضاء فعال انجمن شناخته شده و عهده دار سازماندهی  “جایزه ملی پروژه برتر ایران” و در راستای فرآیند جایزه بین الملل IPMA در ایران است.

 

استاندارد PEB و مدل PEM

یکی از بهترین نظریاتی که تا کنون برای ارزیابی پروژه ها مطرح گردیده است، مرتبط کردن  Project Success Criteria  و Critical Success Factors  آن می باشد که تر کیب این یافته ها منجر به ایجاد مدل PEM) Project Excellence Model) توسط انجمن بین امللی مدیریت پروژه IPMA شده است.

از آنجا که مدل EPM بر پایه مدل (EFQM (European Foundation for Quality Management بنا نهاده شده است و در سال 1989 و با کمک 14 گروه بین المللی، توسط بنیاد مدیریت کیفیت اروپا توسعه یافت. این مدل به گونه ای طراحی گردیده شده است تا بتواند ارتباط میان Project Success Criteria  و Critical Success  Factors آن را در چهار چوب یک مدل مورد ارزیابی قرار دهد.

در سال 2016 انجمن بین المللی مدیریت پروژه  مدل تعالی مدیریت پروژه EPM  را به مبنای تعالی پروژه PEB تغییر داد و نسخه جدیدی ارائه داد.

پیشنهاد مطالعه:
ششمین دوره جامع مدیریت پروژه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدل تعالی پروژه EPM یکی از عناصر مورد توجه استاندارد تعالی پروژه PEB) Project Excellence Baseline) است و هدف از طراحی آن ارائه راهکاری برای ارزیابی یک پروژه یا طرح است.

استاندارد تعالی مدیریت پروژه PEB بر یک پروژه یا طرح خاص تمرکز دارد و مکمل دو استاندارد دیگر IPMA، IPMA ICB  وIPMA OCB میباشد.

IPMA ICB: طراحی شده با هدف ارزیابی شایستگی فردی رهبران پروژه / طرح / پورتفولیو

IPMA OCB: طراحی شده با هدف ارزیابی شایستگی سازمان هایی که پروژه ها را اجرا می کنند.

سه بخش اصلی و همچنین معیار های مورد توجه این مدل معرفی شده عبارتند از:

معبارهای جایزه پروژه برتر

1- کارکنان و اهداف

کارکنان و اهداف به عنوان مبنایی برای تعالی پروژه تلقی شده است و حضور افراد مناسب تحت مدیریت رهبران متعالی که همگی دیدگاه مشترکی در مورد موفقیت دارند به عنوان عناصر اصلی برای ارتقاء پروژه به حساب می آیند. از این رو زیر معیارهای این بخش به شرح ذیل می باشد:

 

A. رهبری و ارزش ها:

 1. الگو های برای تعالی
 2. توجه به ذینفعان پروژه
 3. جهت گیری نسبت به اهداف پروژه و سازگاری با تغییرات

 

B. اهداف و استراتژی:

 1. مدیریت نیازها، انتظارات و الزامات ذینفعان
 2. توسعه و تحقق اهداف پروژه
 3. توسعه و تحقق استراتژی پروژه

 

C. تیم پروژه، شرکا و تامین کنندگان:

 1. شناسایی و توسعه شایستگی ها
 2. شناخت دستاوردها و توانمند سازی
 3. همکاری و ارتباطات

 

2- فرآیند ها و منابع

این بخش نشان دهنده اقدامات ضروری برای تقویت میزان تعالی از طریق فرآیندهای منطقی و استفاده از منابع کافی به شکل موثر و پایدار است. از این رو زیر معیارهای این بخش به شرح ذیل می باشد:

 1. فرآیندها و منابع مدیریت پروژه
 2. مدیریت دیگر فرآیندها و منابع کلیدی

 

3- نتایج پروژه

رویکرد مدیریت پروژه در صورتی متعالی است که منجر به نتایج پایدار و قابل توجه  از نظر تمامی ذینفعان کلیدی و غیر کلیدی شود. از این رو زیر معیارهای این بخش به شرح ذیل می باشد:

 

A. رضایت مشتریان

 1. رضایت مشتریان
 2. شاخص های رضایت مشتریان

 

B. رضایت تیم پروژه

 1. ادراکات تیم پروژه
 2. شاخص های رضایت تیم پروژه

 

پیشنهاد مطالعه:
گزارش هفتمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه

C. رضایت دیگر ذینفعان

 1. رضایت سایر ذینفعان
 2. شاخص های رضایت سایر ذینفعان

 

D. نتایج پروژه ها و تاثیرات آن روی محیط زیست

 1. ادراکات در مورد نتایج بر اساس اهداف پروژه
 2. تحقق نتایج فراتر از اهداف پروژه ، شامل تاثیر بر محیط زیست
 3. عملکرد پروژه

 

هر سه بخش دارای ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و هیچ یک از بخش ها را نبایستی  به صورت مجزا از بخش های دیگر توسعه داد. می توان از طریق حصول اطمینان از تعامل قوی بین بخش های اصلی مدل به ارزش های زیر در کسب و کار دست یافت:

 • عملکرد
 • اثربخشی و کارایی
 • قابلیت اطمینان
 • انعطاف پذیری
 • بهبود مستمر
 • امکان تغییر مقیاس پروژه
 • پایداری
 • ارزیابی

 

نحوه ارزیابی و دامنه شمول جایزه ملی پروژه برتر ایران

تيم ها و سازمانهای مجری پروژه ها مي توانند با ارائه تقاضانامه كتبی و تشريح نحوه تحقق معيارهای مدل تعالی پروژه PEM در پروژه خود (9 معيار و 22 زير معيار)، جهت كسب جايزه ملی تعالی مديريت پروژه ايران اقدام نمايند.

اين سند اظهارنامه به تيم پروژه كمك مي كند از ميزان موفقيت و نقاط قوت خود آگاه شده و توان بالقوه خود را جهت بهبود و پيشرفت در حوزه های قابل بهبود به كارگيرد. اظهار نامه بايد به صورت كامل و منطبق بر مدل تعالی پروژه PEM باشد.

كليه اظهارنامه های پذيرفته شده توسط تيمی متشكل از حداقل چهار ارزياب مورد بررسی و ارزيابی قرار مي گيرد. پس از امتياز دهی انفرادی، امتياز كسب شده در هر معيار در يك جلسه بين تيم ارزيابان مورد اجماع قرار می گيرد و بر اساس نتايج ارزيابی ها، كميته داوری پروژه های منتخب را جهت بازديد توسط تيم ارزيابان تعيين می كند. هدف از بازديد، تكميل ارزيابی ها و يافتن پاسخ برای سوالات و نكات مبهم در اسناد اظهار نامه است.

از آنجاييكه متقاضيان خواستار يك گزارش بازخورد عينی و منصفانه در مورد كيفيت مديريت پروژه خود هستند، يك گزارش بازخورد برای كليه متقاضيان تهيه خواهد شد. اين گزارش حاوی توضيحات جامعی در مورد فرآيند ارزيابی، خلاصه محتوای ارزيابی، نقاط قوت و حوزه های بهبود در هريك از معيارهای مدل و همچنين درصد امتياز كسب شده برای هر معيار مي باشد.

پیشنهاد مطالعه:
آزمون PMP آنلاین شد!

در نهايت هيات داوران نتايج ارزيابی پروژه ها را مورد بررسی قرار داده و بر اساس ارزيابی های پايانی برندگان سطوح مختلف جايزه و برنده نهايی جايزه ملی تعالی مديريت پروژه ايران را مشخص مي كند.

 

سطوح مختلف جایزه ملی پروژه برتر ایران:

 1. سطح دو: تندیس سیمین
 2. سطح یک: تندیس زرین
 3. سطح سه: تندیس بلورین
 4. سطح چهار: لوح تعهد به تعالی

همچنین کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی، زیر بنایی، خدماتی و … که توسط هریک از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی کشور در داخل یا خارج از کشور در حال انجام هستند در صورت محقق نمودن شرایط زیر می توانند متقاضی دریافت این جایزه شوند:

 • حداقل 50 نفر در پروژه ها فعالیت نموده باشند.
 • پیمانکاران فرعی مستقل از یکدیگر در پروژه مشارکت داشته باشند.
 • پروژه حداقل دارای مدت زمان قراردادی یک ساله باشد.
 • پروژه حداقل دوسال قبل از ارسال تقاضانامه به اتمام رسیده باشد و یا در شرف اتمام ( پیشرفت فیزیکی حداقل 95 درصد ) باشد.
 • اطلاعات پروژه محرمانه نبوده و قابل انتشار باشند.

لازم به ذکر است که یک شرکت یا سازمان نمی تواند بیش از دو پروژه را معرفی نماید.

 

فرآیند ارزیابی و انتخاب جایزه ملی پروژه برتر ایران

جهت اعطای جایزه ملی مدیریت پروژه، گام های ذیل به ترتیب طی می شوند:

 1. ثبت نام پروژه های داوطلب شرکت در جایزه ملی
 2. آموزش اظهار نامه نویسی برای نمایندگان پروژه های کاندیدا
 3. تدوین و ارائه اظهارنامه پروژه های کاندیدا به دبیر خانه جایزه
 4. تعیین تیم های ارزیابی جایزه توسط کمیته جایزه ملی
 5. ارائه اظهارنامه ها به تیم های ارزیابی
 6. ارزیابی اولیه اظهارنامه ها، جلسه اجماع ارزیابان و تهیه گزارش اولیه هیئت داوری
 7. بازدید از پروژه (سایت پروژه)
 8. تهیه و ارائه گزارش ارزیابی به هیئت داوران جایزه ملی
 9. برگزاری جلسات هیئت داوری
 10. تصمیم گیری نهائی هیئت داوران
 11. مراسم اعطای جوایز
 12. تسلیم گزارش بازخورد به شرکت کنندگان

[su_divider top=”no” style=”dashed” divider_color=”#98bae9″ link_color=”#2c65d1″ size=”2″ margin=”10″][su_divider top=”no” divider_color=”#98bae9″ link_color=”#2c65d1″ size=”1″ margin=”10″][su_divider][/su_divider]

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت انجمن مدیریت پروژه ایران مراجعه فرمایید.

تدوین و گردآوری: معین غمین

اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments